Veelgestelde vragen

Vanaf welke leeftijd mag mijn kind naar de peuterspeelzaal?
Kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden oud kunnen starten op de peuterspeelzaal

Is het mogelijk om vooraf een keer te gaan kijken op de peuterspeelzaal?
Het is uiteraard mogelijk om een keer vrijblijvend te komen kijken op de peuterspeelzaal. U kunt
hiervoor een afspraak maken met de locatie die u wilt bezoeken

Wat kost de peuterspeelzaal?
Voor de plaatsing op de peuterspeelzaal betaalt u maandelijks een ouderbijdrage. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, betaalt u in 2024 voor één ochtend per week € 136,67 per maand. U krijgt u via de belastingdienst een gedeelte van dit bedrag terug, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, betaalt u een bedrag dat afhankelijk is van uw inkomen. U vindt onder “Tarieven” een rekentool om een indicatie te krijgen van de kosten per maand.

Wat zijn de openingstijden van de peuterspeelzaal?
U kunt uw kind brengen tussen 8.15-8.45 uur en ophalen tussen 11.45-12.15 uur.

Wanneer is de peuterspeelzaal gesloten?

Tijdens schoolvakanties en op de christelijke feestdagen is de peuterspeelzaal gesloten. Een overzicht van de sluitingsdagen vindt u hier.

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden?
Als u een voorkeur voor een bepaald dagdeel heeft, raden wij u aan om uw kind tijdig aan te melden. U kunt uw kind ongeacht de leeftijd aanmelden.

Zijn er wachtlijsten?
Momenteel hebben de meeste locaties te maken met wachtlijsten. Dus als u uw kind wilt aanmelden, is het nu verstandig om dit ruim van te voren te doen.

Hoe meld ik mijn kind aan?
U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier op onze website. Mocht u voor het aanmelden nog meer informatie willen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Hoe snel ontvang ik een reactie op mijn aanmelding?
U krijgt een automatische ontvangstbevestiging per mail nadat u het aanmeldformulier ingevuld is. Wij streven er naar binnen 5 werkdagen te reageren op uw aanmelding.

Ik wil een dagdeel wijzigen of een extra dagdeel afnemen, kan dit?
Het is mogelijk om een dagdeel te wijzigen of een extra dagdeel af te nemen, mits dit ook mogelijk is gezien het aantal kinderen op de groep. U kunt hiervoor contact opnemen met de administratie.

Hoe kan ik wijzigingen (zoals adres, bankrekeningnummer) doorgeven?
Deze wijzigingen kunt u per e-mail (info@peuterspeelzaaldetriangel.nl) doorgeven aan de administratie.

Moet ik mijn kind afmelden als het 4 jaar geworden is?
De plaatsing wordt automatisch beëindigd in de maand dat uw kind 4 jaar wordt. Die maand is de laatste te betalen maand en dan is er verder geen afmelding nodig.

Als u de plaatsing al eerder wilt stoppen, dient u rekening te houden met de opzegtermijn van tenminste één volledige kalendermaand.

Wanneer ontvang ik informatie over de startdatum?
U ontvangt ongeveer een maand van te voren de plaatsingsovereenkomst, de SEPA-machtiging voor de automatische incasso van de ouderbijdrage, het informatieboekje en een kaartje met de startdatum per post.

Moet ik vooraf iets aanleveren?
Bij de inschrijving van uw kind hebben we nog geen documenten nodig.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, hebben wij inkomensverklaringen van (beide) ouder(s) of verzorger(s) nodig om de ouderbijdrage te bepalen. U ontvangt van ons een verzoek per e-mail om deze inkomensverklaringen aan te leveren. U kunt de inkomensverklaring digitaal aanvragen op de site van de belastingdienst. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U kunt de inkomensverklaring ook aanvragen door te bellen met de belastingdienst (0800-0543). Hiervoor heeft u uw BSN-nummer nodig. Als u geen inkomensverklaring kunt aanvragen, dan kunt desgewenst ook een recente jaaropgave van uw werkgever, een recente salarisstrook of een uitkeringsspecificatie aanleveren.

Verder hebben wij dan nog een ondertekende “Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” nodig. Deze verklaring sturen wij mee met de plaatsingsovereenkomst.

Welke formulieren moet ik terug sturen?
Wij ontvangen graag een ondertekend exemplaar van de plaatsingsovereenkomst en de SEPA-machtiging (en eventueel de “verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag”) retour.

Hoe weet ik of ik recht heb op kinderopvangtoeslag?
U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u (beiden) werkt, een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. U kunt op www.belastingdienst.nl/ toeslagen bekijken of u volgens de belastingdienst recht heeft op kinderopvangtoeslag en onder welke voorwaarden u het kunt ontvangen. Ook kunt u (gratis) bellen met de belastingdienst via het nummer 0800-0543.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?
Al u recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u dit aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan via www.toeslagen.nl. De belastingdienst heeft tijd nodig om uw aanvraag te verwerken en daarom raden wij u aan dit tijdig te doen.

Wanneer kom ik aanmerking voor gesubsidieerde ouderbijdrage?
Als één ouder/verzorger of beide ouders/verzorgers geen inkomen vanuit arbeid ontvangen, heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag. Mocht u twijfelen of in welke categorie u valt, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wanneer ontvang ik de facturen?
Wij factureren maandelijks vooraf en u ontvangt de factuur op 20ste van de maand. Voorbeeld: de factuur voor de maand februari ontvangt u op 20 januari.

Wanneer incasseren jullie?
Wij incasseren maandelijks vooraf op de 27ste van de maand. Voorbeeld: de factuur voor de maand februari wordt op 27 januari bij u geïncasseerd. Als deze datum in het weekend valt, zal er geïncasseerd worden op de eerstvolgende werkdag.

Waarom ontvang ik een factuur met het volledige maandbedrag als er ook een vakantie valt in die maand?
Bij het berekenen van het maandelijkse factuurbedrag kijken we naar het aantal uren dat er in een jaar wordt afgenomen en deze uren worden vervolgens gedeeld door 12 (gelijke) maanden.

Wij gaan uit van 40 weken peuterspeelzaal per jaar (en houden dus rekening met de 12 vakantieweken) en een dagdeel van 4 uur. Per jaar neemt u dus 40 x 4 = 160 uur af.

Als we 160 uur delen door 12 maanden, dan betaalt u voor 13,33 uur per maand.

U betaalt dus niet voor de vakantieperiode.

Ik wil geen automatische incasso, kan dat?
Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage zelf aan ons over te maken. Bij geen automatische incasso zien wij ons genoodzaakt om u € 3,50 extra per maand in rekening te brengen voor administratiekosten

Hoe moet ik de plaatsing stop zetten?
U kunt hiervoor contact opnemen met de administratie. De opzegtermijn is tenminste één volledige kalendermaand en wij vragen u uw kind voor de 1e van de maand af te melden.

Wanneer ontvang ik de jaaropgave?
De jaargave voor de belastingdienst met daarop het overzicht van het aantal afgenomen aantal uren, ontvangt u medio februari.

Mijn kind heeft een VVE-indicatie, hoe kan ik mijn kind inschrijven?
U kunt uw kind inschrijven via het inschrijfformulier op onze website. Op dit inschrijfformulier kunt u aangeven dat uw kind een VVE-indicatie heeft.

Mocht u vooraf willen weten wat de plaatsingsmogelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de administratie.

Hoeveel dagdelen gaat mijn kind naar de peuterspeelzaal met een VVE-indicatie?
Vanaf 2 jaar en 3 maanden komen kinderen met een VVE-indicatie twee dagdelen naar de peuterspeelzaal. Vanaf 2 jaar en 6 maanden mogen kinderen drie of vier dagdelen naar de peuterspeelzaal.

Hoeveel dagdelen moet ik betalen als mijn kind een VVE-indicatie heeft?
Als uw kind twee dagdelen naar de peuterspeelzaal komt, betaalt u één dagdeel zelf. Komt uw kind drie of vier dagdelen naar de peuterspeelzaal, dan betaalt u twee dagdelen zelf.

De andere dagdelen worden betaald door de Gemeente Nijkerk. U hoeft hier niets voor te aan te vragen bij de gemeente, dat regelen wij.

Op welke manier krijgt mijn kind extra aandacht?
Iedere week wordt er een activiteit gedaan in de kleine kring, aansluitend bij het thema. Maar aangepast op de doelen die bij de ontwikkeling van uw kind horen. Deze activiteiten worden individueel of in een kleine groep uitgevoerd.

Hoe word ik als ouder betrokken?
Voor de start van de plaatsing ontvangt u de plaatsingsovereenkomst per post. Daarbij vindt u ook het intakeformulier. Aan de hand van dit intakeformulier volgt een intakegesprek met u en de leidsters. Hierin wordt besproken wat de reden van de VVE-indicatie is, hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en of er verder nog bijzonderheden zijn.

Als de KIJK!-volglijst is ingevuld, wordt er met u een afspraak gemaakt om deze te bespreken.

Tijdens de thema’s krijgt u een verteltas mee naar huis. In de verteltas vindt u een boekje en een map met activiteiten. Op deze manier kunt u thuis ook aan de slag met het thema.

Wat moet ik meenemen naar de peuterspeelzaal?
Iets te drinken en (geschild) fruit. Als uw kind nog niet zindelijk is, dan vragen wij u ook om een luier en doekjes mee te geven. We raden aan ook om reservekleding mee te geven, ook is uw kind al zindelijk. Er kan namelijk ook een beker omvallen bijvoorbeeld.

Hoe ziet een dag op de peuterspeelzaal eruit?
Als de kinderen gebracht zijn, mogen ze vrij spelen en kiezen uit het speelgoed wat in de peuterspeelzaal is. Daarna gaan de kinderen in de kring. In de kring wordt gepraat, een boekje voorgelezen en gezongen over het thema. Daarna mogen de kinderen weer gaan spelen en wordt er in kleine groepjes een werkje of activiteit gedaan, wat ook aansluit bij het thema. Vervolgens wordt alles samen opgeruimd. De kinderen gaan opnieuw in de kring om te luisteren naar een
Bijbelverhaal, te bidden en te zingen. Daarna eten de kinderen het fruit en het drinken wat ze hebben meegenomen. Na het eten en drinken gaan de kinderen naar de wc. Tot slot spelen de kinderen bij mooi weer buiten totdat ze worden opgehaald. Met regen wordt er binnen een activiteit gedaan of gaan ze even naar de gymzaal.

Wat is een themabrief en wanneer ontvang ik deze?
In de themabrief kunt u lezen over welk thema er in de komende weken gewerkt gaat worden en wat de kinderen tijdens het thema gaan doen. Deze themabrief ontvangt u per mail als er een nieuw thema start. De themabrieven staan ook per locatie op de website.

Mijn kind wordt door iemand anders opgehaald, moet ik dit doorgeven?
De leidsters horen het graag als uw kind door iemand anders opgehaald wordt, wil u dat dan ’s ochtends aan hen doorgeven?

Mijn kind is jarig, mag hij/zij trakteren?
Kinderen mogen hun verjaardag vieren op de peuterspeelzaal. U kunt afstemmen met de leidsters wanneer het feestje gevierd wordt. Uw kind mag dan ook trakteren. Wij stellen het op prijs als dit een gezonde traktatie is.

Wat is de KIJK!-volglijst?
Op onze peuterspeelzaal gebruiken wij de KIJK!-volglijst om de ontwikkeling van uw kind te volgen zodat wij een goede inschatting kunnen maken hoe wij uw kind kunnen ondersteunen in de ontwikkeling. KIJK! maakt de belangrijkste mijlpalen binnen verschillende ontwikkelingslijnen inzichtelijk.

Wanneer ontvang ik de KIJK!-volglijst?
De KIJK!-volglijst zult u twee keer per e-mail ontvangen. De eerste keer rond de leeftijd van 2 jaar en 10 maanden oud. De tweede keer voordat het kind naar de basisschool gaat. Dit zal rond de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden zijn.
Voor kinderen met een VVE-indicatie wordt de Kijk-volglijst drie keer ingevuld: bij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden, 3 jaar en 2 maanden en 3 jaar en 10 maanden.

Hoe moet ik mijn kind afmelden als hij/zij ziek is of eenmalig niet komt?
U kunt dit doorgeven aan de leidsters, via het telefoonnummer van de locatie. U kunt hen bellen of een whatsappje sturen.

Heb ik recht op een inhaaldag als mijn kind een keer niet naar de peuterspeelzaal kan?
Uw kind mag een dag inhalen als hij/zij een keer niet naar de peuterspeelzaal kan, mits dit ook mogelijk is gezien het aantal kinderen op de groep. Een dagdeel inhalen kan in dezelfde maand of uiterlijk de maand erna in overleg met de administratie.

Kan ik eenmalig een extra dagdeel afnemen?
U kunt eenmalig een extra dagdeel afnemen, mits dit ook mogelijk is gezien het aantal kinderen op de groep. U kunt hiervoor contact opnemen met de administratie.

Als de administratie akkoord geeft, kunt u op de groep een formulier ondertekenen voor dit extra dagdeel. Het extra dagdeel wordt bij de eerst volgende factuur in rekening gebracht

Kan ik eenmalig ruilen van dagdeel?
Het is mogelijk om eenmalig te ruilen van dagdeel, mits dit ook mogelijk is gezien het aantal kinderen op de groep. U kunt dit aanvragen bij de administratie.