Lees hier onze corona maatregelen

Oudercommissie

ADVISEREN BIJ BELANGRIJKE ONDERWERPEN
 • Adviesrecht op diverse onderwerpen

  Het bestuur van De Triangel vindt het belangrijk dat ouders hen kan adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de peuterspeelzaal van hun kinderen. De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 leden. De leden vergaderen een aantal keer per jaar. Indien gewenst is de leidinggevende van De Triangel hierbij aanwezig.

  De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van het bestuur over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang. Een oudercommissie heeft adviesrecht op diverse onderwerpen zoals de kwaliteit van de opvang (personeel en pedagogisch beleid), algemene beleid van opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden, VVE-beleid, klachtenregeling en wijziging van de prijs van de opvang. De oudercommissie is bevoegd het bestuur ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen.

  Voor vragen, informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met de oudercommissie via oudercommissiedetriangel@gmail.com

   

   

 • Wilt u met ons meepraten en meebeslissen?
  Meld u aan voor de vrijwillige functie van:
 • Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?

 • KLIK HIER