Oudercommissie

De Triangel nodigt u als ouder van harte uit lid te worden van de oudercommissie. We vinden het belangrijk uw advies te horen over belangrijke onderwerpen rondom de peuterspeelzaal.

De oudercommissie heeft als belangrijkste taak om te adviseren over onderwerpen die genoemd worden in de Wet kinderopvang: de kwaliteit van de opvang (personeel en pedagogisch beleid), algemene beleid van opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden, VVE-beleid, klachtenregeling en wijziging van de prijs van de opvang. De oudercommissie mag ook ongevraagd advies geven over deze onderwerpen.

De oudercommissie bestaat uit minimaal drie leden. De leden vergaderen een aantal keer per jaar. Indien gewenst is de coördinator van De Triangel hierbij aanwezig.

Voor vragen, informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met de coördinator via info@peuterspeelzaaldetriangel.nl.