Over De Triangel

Op de peuterspeelzaal ontmoeten peuters leeftijdsgenootjes en leren ze in een veilige sfeer met elkaar om te gaan en samen te spelen.

We werken op de peuterspeelzaal met thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen. Bas speelt hierin de hoofdrol. De kinderen gaan samen met Bas op ontdekking en kijken naar thema’s als de supermarkt, de dierentuin of de seizoenen. Ook thema’s als ‘dit ben ik’ en ‘dit is mijn familie’ kunnen aan bod komen. Tijdens deze thema’s is er oog voor alle ontwikkelingsgebieden van een kind in de vorm van knutselwerkjes, spelletjes, verhalen en gesprekken.

Het lokaal wordt ieder thema aangepast, zodat de kinderen meer kunnen leren, ontdekken en naspelen.

Onze achtergrond

Bij De Triangel willen we kinderen een plek geven waarin de Bijbelse normen en waarden centraal staan. We willen een plek zijn waar kinderen zich veilig en geliefd voelen zodat ze vrij kunnen spelen, ontmoeten en zich ontwikkelen. We leven en werken vanuit ons geloof in God en daarbij is de Bijbel onze basis en inspiratiebron. We hopen kinderen iets te kunnen laten zien van de liefde van God zodat zij later zelf nieuwsgierig worden naar Hem en ook vanuit Gods liefde willen leven.

Dit betekent dat we kinderen Bijbelverhalen vertellen, met ze zingen, bidden en de christelijke feesten vieren. We zien elk kind als een geschenk van God, een kostbaar bezit en een verantwoordelijkheid die wij samen met ouders willen delen. Wij bieden peuterspeelzaalwerk aan dat in het verlengde ligt van de christelijke opvoeding en identiteit van thuis, peuterspeelzaal en kerk.

Alle kinderen zijn welkom bij De Triangel, ongeacht hun religieuze overtuiging of achtergrond. Wel vragen wij van ouders het christelijk karakter met de daarbij behorende normen en activiteiten te respecteren.

Pedagogisch beleidsplan

Wilt u meer weten over ons pedagogisch beleid, dan kunt u ons beleidsplan downloaden.

Een pedagogisch beleidsplan is nooit ‘af’. Op basis van nieuwe ervaringen en inzichten bekijken we het beleidsplan regelmatig opnieuw en maken we eventueel aanpassingen.

Privacybeleid

We gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze klanten, medewerkers en sollicitanten. We voldoen hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u na het doornemen van ons privacybeleid vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Klachtenregeling

Mocht er iets zijn waar u niet tevreden over bent of waar u ruimte ziet voor verbetering, laat het ons weten. We gaan hier zorgvuldig mee om. Klachten zijn vaak kansen om onze kwaliteit te verbeteren.

In eerste instantie zullen we proberen uw klacht samen met de betrokkenen op te lossen. Is dit niet mogelijk, dan volgen we de klachtenregeling.