Voor- en vroegschoolse Educatie

Op de peuterspeelzaal stimuleren we op een speelse manier de ontwikkeling van de kinderen. Zo bereiden we ze voor op de basisschool. Sommige peuters hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van taal of op sociaal-emotioneel vlak.

Zij krijgen dan van het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit houdt in dat zij extra uren naar de peuterspeelzaal komen en ondersteuning krijgen bij hun ontwikkeling.

Het consultatiebureau kijkt of een kind voor VVE in aanmerking komt en zorgt dan voor een indicatiestelling. Ook een leidster kan constateren dat een kind baat zou kunnen hebben bij het volgen van het VVE-programma.

Tweemaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen het consultatiebureau en de peuterspeelzaal waarin de ontwikkeling van alle VVE-kinderen besproken wordt. Ook wordt er gekeken of VVE nog steeds passend is. Als hier bijzonderheden uitkomen,  ontvangt u hiervan een terugkoppeling.

Op onze peuterspeelzaal werken we met het VVE-programma ‘Bas in de klas’.

Heeft u VVE-indicatie gekregen voor uw kind? Dan kunt u dit aangeven bij de aanmelding of u kunt contact opnemen met de administratie.