Maranatha

Aan de rand van de woonwijk Paasbos

Maranatha

Openingstijden

maandag- t/m vrijdagochtend
Brengen
8.15 - 8.45 uur
Ophalen
11.45 - 12.15 uur

Contact

Grieglaan 4
3862 GV Nijkerk
06 268 995 37
06 268 995 37

Leidsters van Maranatha

Aline
Aline
Henriette
Henriette
Femke
Femke
Mirjam
Mirjam
Maandag

Femke en Henriëtte

Dinsdag

Aline en Henriëtte

Woensdag

Femke en Mirjam

Donderdag

Femke en Henriëtte

Vrijdag

Aline en Mirjam

Themabrieven

Op de peuterspeelzaal werken we aan de hand van thema’s. Deze thema’s duren zo’n 4 tot 5 weken. U krijgt als ouder de themabrief gemaild aan het begin van een thema. De themabrief kunt u hier ook downloaden.

GGD-inspectie

In opdracht van de Gemeente Nijkerk wordt de peuterspeelzaal jaarlijks geïnspecteerd.

Hier kunt u het inspectierapport downloaden.