Rehoboth

In het centrum van Nijkerk

Rehoboth

Openingstijden

maandag- t/m vrijdagochtend
Brengen
08.15 – 08.45 uur
Ophalen
11.45 – 12.15 uur

Contact

Brink 43a
3861 VA Nijkerk
06 190 379 94
06 190 379 94

Leidsters van Rehoboth

Gertrude
Gertrude
Esther
Esther
Fieke
Fieke
Maandag

Esther en Gertrude

Dinsdag

Esther en Gertrude

Woensdag

Esther en Gertrude

Donderdag

Esther en Fieke

Vrijdag

Gertrude en Fieke

Themabrieven

Op de peuterspeelzaal werken we aan de hand van thema’s. Deze thema’s duren zo’n 4 tot 5 weken. U krijgt als ouder de themabrief gemaild aan het begin van een thema. De themabrief kunt u hier ook downloaden.

GGD-inspectie

In opdracht van de Gemeente Nijkerk wordt de peuterspeelzaal jaarlijks geïnspecteerd.

Hier kunt u het inspectierapport downloaden.