Inschrijfformulier

  Gegevens kind

  Gegevens ouder/verzorger 1 (betalende ouder)

  Gegevens ouder/verzorger 2

  Algemeen

  Voor welke locatie wilt u uw kind inschrijven*:

  Voor hoeveel dagdelen wilt u uw kind inschrijven:

  Voorkeur dagdeel:

  * Wij plaatsen kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden. Plaatsing is per 1e van de maand.

  Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?*

  (zie onze website bij tarieven of bel gratis met de belastingdienst 0800-0543)

  Heeft u voor uw kind een VVE-indicatie?*

  Mogen er foto's van uw kind op de website geplaatst worden?*

  Mag de KIJK!-volglijst per e-mail naar u gestuurd worden?*

  Mag de KIJK!-volglijst worden doorgestuurd naar de basisschool als uw kind de peuterspeelzaal verlaat?

  Als uw kind een VVE-indicatie heeft zijn wij verplicht om de KIJK!-volglijst door te sturen naar de basisschool.

  Gaat u akkoord met het privacy beleid van De Triangel?*

  U kunt ons privacybeleid hier vinden.

  Betaling

  Voor de betaling van de ouderbijdrage maken wij gebruik van automatische incasso. De eerste incasso zal pas uitgevoerd nadat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Deze Sepa-machtiging ontvangt u per post, voordat uw kind op de peuterspeelzaal start. Met het invullen van onderstaande gegevens geeft u geen machtiging tot automatische incasso af.

  Wilt u gebruik maken van automatische incasso?

  (Indien u geen gebruik wilt maken van automatische incasso zien wij ons genoodzaakt om u € 3,50 extra per maand in rekening te brengen voor administratiekosten).

  Uw gegevens en de verwerking ervan vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als onderdeel van The General Data Protection Regulation (GDPR), welk door de Europese Unie is bedoeld als bescherming van persoonsgegevens en privacy van burgers. Door het invullen en verzenden van dit inschrijfformulier verleent u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Het doel hiervan is te voorzien in peuteropvang en de uitvoering van de plaatsingsovereenkomst voor de kinderen die vallen onder uw verantwoordelijkheid als ouder, verzorger of voogd. Conform de AGV heeft u daarbij op verzoek onder meer recht van inzage, correctie of verwijdering van gegevens.