VVE

SINDS JANUARI 2011
 • Voor- en Vroegschoolse Educatie

  • Sinds januari 2011 biedt onze peuterspeelzaal ook Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hierbij kunnen kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand minimaal 10 uur per week (3 of 4 dagdelen) naar de peuterspeelzaal komen. De kinderen worden dan extra in hun ontwikkeling gestimuleerd.

  • Het consultatiebureau is de instantie die kijkt of een kind daarvoor in aanmerking komt en zorgt dan voor een indicatiestelling. Ook een leidster kan constateren dat een kind baat zou kunnen hebben bij het volgen van het VVE-programma.

  • Op de peuterspeelzaal werken met het VVE-programma ‘Doe meer met Bas’.
   Klik hier als u meer wilt lezen over VVE.

 • Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?

 • KLIK HIER