Lees hier onze corona maatregelen

VVE

SINDS JANUARI 2011
 • Voor- en Vroegschoolse Educatie

  • VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) is eigenlijk een verzamelnaam voor ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen (in de leeftijd van twee tot zes jaar). Op de peuterspeelzaal stimuleren we op een speelse manier de ontwikkeling van de kinderen. Zo bereiden we ze voor op de basisschool. Sommige peuters hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van taal of op sociaal-emotioneel vlak. Zij krijgen dan van het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit houdt in dat zij extra uren naar de peuterspeelzaal komen en ondersteuning krijgen bij hun ontwikkeling.

  • Het consultatiebureau is de instantie die kijkt of een kind daarvoor in aanmerking komt en zorgt dan voor een indicatiestelling. Ook een leidster kan constateren dat een kind baat zou kunnen hebben bij het volgen van het VVE-programma.

  • Op de peuterspeelzaal werken met het VVE-programma ‘Doe meer met Bas’.
   Klik hier als u meer wilt lezen over VVE.

   Klik hier als u een informatiemagazine wil lezen over de taalontwikkeling van kinderen.

 • Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?

 • KLIK HIER