21 februari 2022

Tijdelijke verhuizing locatie Rehoboth

De Rehobothschool, het gebouw waar wij als peuterspeelzaal in zitten, zal gerenoveerd worden. Dat betekent dat de peuterspeelzaal tijdelijk naar een andere locatie zal gaan. Dat is in de Bizetlaan 2 in de Nijkerk, waar wij een eigen lokaal krijgen in de school daar. Verschillende groepen van de Rehobothschool zijn daar dan ook.

Voor onze peuterspeelzaal gaat om het schooljaar 2022-2023. Dus vanaf augustus 2022 tot en met juli 2023. We beseffen dat deze tijdelijke verhuizing voor ongemak kan zorgen, maar we zijn blij dat we tijdens de renovatie gewoon als peuterspeelzaal open kunnen blijven en uw kind fijn kan komen spelen!