Coronavirus - Noodopvang voor cruciale beroepen

18 maart 2020

Momenteel is onze peuterspeelzaal gesloten vanwege het coronavirus.

Voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen bieden we noodopvang aan. Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Mocht het zo zijn dat in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, dan is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Maar als dat niet lukt, dan kan er in die situatie ook een beroep op ons gedaan worden. Ook als u normaal geen gebruikt maakt van onze peuterspeelzaal kunnen we opvang aanbieden.
Wij zijn geopend voor noodopvang van 8.15 – 12.15 uur.

Mochten de bovenstaande voorwaarde voor noodopvang voor u van toepassing zijn, wilt u dan voor gewenste opvang tijdig (minimaal 1 dag van te voren) een mail sturen naar info@peuterspeelzaaldetriangel.nl . Geeft u hierbij aan voor welke dagen u niet zelf in opvang kunt voorzien en u uw kind bij de peuterspeelzaal wilt brengen.

Waar mogelijk willen we doen wat we kunnen om uw werk in de zorg en dergelijke cruciale beroepsgroepen door te laten gaan.