Coronamaatregelen

Op de peuterspeelzaal houden we rekening met de maatregelen die nu van belang zijn in verband met het coronavirus. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Hieronder vindt u de afspraken per locatie (vastgelegd in een protocol).

Protocol locatie Maranatha

Protocol locatie Hoeksteen

Protocol locatie Rehoboth

Protocol locatie Ichthus

Protocol locatie Horizon

Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet.
Laatste update: 7 januari 2022

Beslisboom

Er is een Beslisboom ontwikkeld om te kunnen beoordelen of een kind naar de peuterspeelzaal kan komen.

Veelgestelde vragen

Als peuterspeelzaal zullen wij de gebruikelijke hygiënemaatregelen nemen, waaronder:

  • We wassen regelmatig onze handen met water en zeep en gebruiken papieren handdoeken om te drogen.
  • We leren de kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
  • We gebruiken papieren zakdoekjes, gooien ze direct weg en wassen de handen.
  • We schudden geen handen.
  • Daarnaast maken we vaker de contactpunten schoon, bijv. deurkruk of kranen.

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de leidster/vrijwilliger. Wij geven uw kind gewoon nog de knuffel wanneer hij/zij deze nodig heeft, een aanmoedigend schouderklopje of een high five! Ook bij de verzorging/het verschonen van kinderen is fysiek contact onvermijdelijk.
Wij stellen het op prijs als u zoveel mogelijk wel 1,5 meter afstand van de leidsters houdt.

Om het contact tussen ouders en de leidsters en ouders onderling ook veilig te laten verlopen, gaan een paar dingen anders dan u gewend was. Per locatie zijn hier afspraken voor gemaakt.

Over het algemeen geldt voor alle locaties:

  • In principe worden de kinderen op het plein of bij de deur van het lokaal gebracht en voor de meeste locaties geldt dat er een maximum aantal ouders tegelijk op het plein aanwezig mag zijn.
  • We stellen het op prijs als u zoveel mogelijk nog wel 1,5 meter afstand houdt.
  • Eén persoon (die klachtenvrij is) brengt en haalt uw kind op.
  • Wij vragen u daarom de breng- en ophaalmomenten kort te houden.
  • Buiten staan er manden waarin u de tas van uw kind kunt doen. Wilt u duidelijk de naam van uw kind op de tas vermelden?

Zoals aangegeven is het door de maatregelen niet mogelijk om bij het brengen of ophalen uitgebreid bij te praten met u als ouder. Om makkelijker en sneller iets met de leidsters te kunnen delen, kunt u na de meivakantie de leidsters ook bereiken via WhatsApp. Zo kunt u bijzonderheden ’s ochtends, voordat uw kind naar de peuterspeelzaal gaat, alvast doorgeven aan de leidsters. We hopen op deze manier nog steeds voldoende informatie met u te kunnen uitwisselen. Uiteraard kunt u gewoon ook bellen met de leidsters, als u iets wilt vragen of wilt delen.

Voor peuterspeelzalen is een protocol opgesteld waarin aangegeven staat wanneer kinderen niet naar de peuterspeelzaal mogen komen. Wij volgen de richtlijnen uit dit protocol op en wij vragen u ze goed te lezen en deze richtlijnen ook voor ieders veiligheid na te leven! Het protocol vindt u bovenaan deze websitepagina. Met de beslisboom die ook bovenaan deze websitepagina staat kunt u op een makkelijke en snelle manier bekijken of uw kind naar de peuterspeelzaal mag komen.

Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past bij de gebruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de peuterspeelzaal. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties.

Zie verder ook de website van het RIVM voor meer informatie.

Mocht uw kind chronische verkoudheidsklachten hebben, dan vragen wij u om te overleggen met de locatie.

Als een kind op de peuterspeelzaal klachten krijgt als koorts, benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten dan zullen we ouders bellen en vragen om het kind op te halen. We volgen hierin de richtlijnen van het protocol.

Het is mogelijk om te komen wennen met uw kind. Het heeft onze voorkeur als er dan één ouder meekomt. Uiteraard nemen we de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk in acht. Over het algemeen zal ook dan als ingang de deur van het speelplein gebruikt worden.

Een afspraak om te wennen kunt u maken met de leidsters van de locatie waar uw kind naar toe zal gaan. Zij zullen dan verder met u afstemmen welke route u kunt nemen om naar ons lokaal in de school te gaan.

Mocht u nog niet weten of u uw kind wilt aanmelden op onze peuterspeelzaal, dan is het mogelijk om vrijblijvend een kijkje te komen nemen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de locatie.

Als uw inkomen daalt in deze periode raden wij u aan om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via Mijntoeslagen.nl. Wanneer het inkomen daalt, krijgt u een hoger bedrag een kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling kinderopvangtoeslag verwerken.

Mocht u uw baan verliezen dan geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Vervolgens is er dan recht op een plek bij De Triangel voor ouders van kinderen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Hiervoor betaalt u een ander tarief aan ons dan toen u wel recht had op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de ouderbijdrage is inkomensafhankelijk. Neemt u voor meer informatie hierover contact met ons op.