Lees hier onze corona maatregelen

Aanmelden

Gegevens kind
JongenMeisje


Gegevens ouder/verzorger 1 (betalende ouder)


Gegevens ouder/verzorger 2


Algemeen
Voor welke locatie wilt u uw kind inschrijven*:

HoeksteenMaranathaRehobothIchthusHorizon

Voor hoeveel dagdelen wilt u uw kind inschrijven:

1 dagdeel2 dagdelenPlaatsing met VVE-indicatie

Voorkeur dagdeel:

* Wij plaatsen kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden. Plaatsing is per 1e van de maand.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?* (zie onze website bij tarieven of bel gratis met de belastingdienst 0800-0543)

JaNee

Heeft u voor uw kind een VVE-indicatie?*

JaNee

Mogen er foto's van uw kind op de website geplaatst worden?*

JaNee

Wenst u de ontwikkelingsvolglijst van uw kind digitaal te ontvangen?*

JaNee

Mag de ontwikkelingsvolglijst worden doorgestuurd naar de basisschool als uw kind de peuterspeelzaal verlaat?

JaNee

Gaat u akkoord met het privacy beleid van De Triangel?* (deze kunt u hier vinden onder Privacybeleid)

JaNee


Betaling
Voor de betaling van de ouderbijdrage maken wij gebruik van automatische incasso. De eerste incasso zal pas uitgevoerd nadat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Deze Sepa-machtiging ontvangt u per post, voordat uw kind op de peuterspeelzaal start. Met het invullen van onderstaande gegevens geeft u geen machtiging tot automatische incasso af.
Wilt u gebruik maken van automatische incasso?
(Indien u geen gebruik wilt maken van automatische incasso zien wij ons genoodzaakt om u € 3,50 extra per maand in rekening te brengen voor administratiekosten).

Uw gegevens en de verwerking ervan vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als onderdeel van The General Data Protection Regulation (GDPR), welk door de Europese Unie is bedoeld als bescherming van persoonsgegevens en privacy van burgers. Door het invullen en verzenden van dit inschrijfformulier verleent u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Het doel hiervan is te voorzien in peuteropvang en de uitvoering van de plaatsingsovereenkomst voor de kinderen die vallen onder uw verantwoordelijkheid als ouder, verzorger of voogd. Conform de AGV heeft u daarbij op verzoek onder meer recht van inzage, correctie of verwijdering van gegevens.